Foreningen Slagslunde Gamle Bydel 

for den del af Slagslunde omfattet af bevaringsvedtægten. 

 

Foreningen Slagslunde Gamle Bydel indkalder til generalforsamling

mandag 3. april 2017 kl. 19.30

i Slagslunde-Klubbens lokaler i Forsamlingshuset

Årligt kontingent for en husstand er 50 kr. som kan betales kontant ved generalforsamlingens start eller indbetales på konto: Nordea, Stenløse RegNr:1345 KontoNr: 0235621991 Angiv navn, adresse og e-mail. 

Foreningen har ligget underdrejet på grund af mangel på aktive i bestyrelsen. Lad os sammen bygge foreningen op igen, så den igen kan være det sted, hvor vi udvikler fremtiden i den gamle bydel. Vi skylder byen og os selv at tage aktiv del i byens udvikling, som et bevaringsværdigt bymiljø. Byen er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, men det er kun os selv, som kan give bevaring mening og indhold.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning
 • Regnskab
 • Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
 • Foreningens fremtid. Genetablering eller nedlæggelse.
 • Forslag om tilskud til nyt andehus i gadekæret. 

Læs hele bevaringsplanen under punktet "Bevaringsplanen".

Læs foreningens vedtægter under punktet "Referater" /Vedtægter pr. 26.03.08

 • Et af foreningens formål er, at være talerør for beboerne i den gamle bydel bl.a. i forhold vedrørende bevaringsvedtægten.
 • Vi vil derfor arbejde for, at alle husstande i den gamle bydel bliver medlem af foreningen.
 • Bestyrelsen vil arbejde for at skabe en positiv holdning til konceptet bevaring og
 • udbrede kendskabet til tankerne bag og formålet med bevaringsvedtægten herunder
 • at formulere en fælles opfattelse af, hvad det er, vi er interesserede i at bevare.Som det siges i vedtægtens forord, er planen blevet til i samarbejde med Slagslunde Borger og Grundejerforening, forløberen for denne forening, og at intentionerne i planen kun kan gennemføres i samarbejde med beboerne, grundejerne. Læs hele planen under punktet "Bevaringsplanen".
2015-10-28_223343-2.jpg